Lista zajęć realizowanych w roku szkolnym 2016/2017

1. wyrównujących szanse edukacyjne,

2. rozwijających zainteresowania uczniów.

 

 

1. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów:

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczestnicy

 

1

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

A.    Głowińska

2b

2

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 G. Lyska 

3b

3

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

B.    Leśniak

3d

4

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 A. Mleczko

3a

5

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

M. Płóciennik

3f

6

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

W Sieradzan- Lorek

3e

7

Gimnastyka mózgu P. Dennisona

A. Mleczko

1a

8

Indywidualne zajęcia z gimnastyki mózgu P. Dennisona

A. Mleczko

2d

9

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego

Z. Mazur

4

10

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

A. Sojka

5abcd

11

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

A. Pas- Gibes

6a, 6c

12

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

D. Zbozień

4

13

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego

B.  Frąckowiak

5, 6

14

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przyrody

 E. Micherda

5c, 5d

15

 Gimnastyka korekcyjna

 K. Ignacek- Wysocka

2f, 3a

16

 Zajęcia grupowej terapii pedagogicznej- usprawnianie zaburzeń w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzykiem dysleksji

 E. Wozniak

4b, 5c

17

 Zajęcia grupowej terapii pedagogicznej- usprawnianie zaburzeń w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzykiem dysleksji

 R. Mruk

5a

18

 Zajęcia grupowej terapii pedagogicznej- usprawnianie zaburzeń w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzykiem dysleksji

 E. Kulak

6a, 6b

19

 Przygotowanie do I Komunii Świętej

A.    Gajda

2e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Uczestnicy

1

 Zajęcia taneczne „Smile mini”- kl. 1-3

 M. Płóciennik

1-3

2

 Zajęcia taneczne „Smile”- kl. 4-6

A. Kapusta

4-6

3

 Pracownia rękodzieła „Art.- Ins.”

 I. Gregorczyk

1-3

4

 Zespół woklany „Wiolinki”

 H. Moroń, J. Moroń

4-6

5

Koło polonistyczne

 E. Kulak

4-6

6

 Koło dziennikarskie

 E. Kulak

4-6

7

 Koło języka angielskiego

B.    Grzegorzyca

4

8

 Koło historyczne

 T. Kubiak

4-6

9

 Koło informatyczne

 Ł. Wolner

4-6

10

 Koło filmowe

 Ł. Wolner

4-6

11

 Koło fotograficzne

M. Mleczko

4-6

12

 Koło przyrodnicze

D. Błaszczok

4-6

13

 Zajęcia arteterapii

 E. Hercel

3c

14

 Koło szachowe

 E. Winiszewska- Bafia

1-3

15

 Koło matematyczne

A.    Sojka

5abcd

16

 Warsztaty teatralne

 Z. Mazur

4c

17

 Koło teatralne „Scenka”

A.    Pieczatowska

2-6

18

 Aktyw biblioteczny

 B. Podgórni

4-6

19

 Koło plastyczne

 R. Dziadek

1-3

20

 Koło plastyczne

 R. Dziadek

4-6

21

 Koło misyjno- liturgiczne

 B. Maj

4-6

22

 Koło modlitewno- liturgiczne

 M. Borowiecka

2-3

23

 Szkolny Klub Sportowy

 E. Matyjasik- Pasek

4-6

24

 Szkolny Klub Sportowy

W. Żyła

4-6

25

 Koło „Młody odkrywca”

 M. Żubertowska

2c

26

 Koło przyjaciół zwierząt „Animals”

U. Wiraszka

 

6c

27

 Basen- nauka pływania

B.    Pieczatowska

2d

28

 Basen- nauka pływania

 M. Żubertowska

2c

29

 Basen- doskonalenie nauki pływania

 W. Żyła 

4-6

 

 

 

 

30

 Siatkówka dla chłopców

 J. Dejewski 

4-6

31

 Siatkówka dla dziewczyn

 J. Musiał

4-6

32

 Klub karate

 J. Piórkowski

4-6

33

 Koszykówka dla chłopców i dziewczyn

 D. Gruszczyk

4-6

34

Szkoła „Alfa”- zajęcia z języka angielskiego

Lektorzy szkoły „Alfa”

2-6

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

Godz.

Sala

Rodzaj zajęć

Prowadzący

8.00-8.45

15

Koło matematyczne

A. Sojka

10.00-10.35

22

Gimnastyka korekcyjna- 3a

K. Ignacek- Wysocka

13.35-14.20

26

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

A. Paś- Gibes

14.30-16.00

31

Koło dziennikarskie. Koło polonistyczne

E. Kulak

15.25-16.10

s.gimn.

Szkolny Klub Sportowy- współzawodnictwo

W. Żyła

15.25-16.10

26

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

D. Zbozień

15.30-17.00

6,9

Koło teatralne „Scenka”

B.    Pieczatowska

16.15-17.30

s. gimn.

Koło taneczne „Smile”

A. Kapusta

17.30-19.00

s. gimn.

Klub Karate

J. Piórkowski

 

 

 

 

 

WTOREK

 

Godz.

Sala

Rodzaj zajęć

Prowadzący

7.10-7.50

16

Koło historyczne

T. Kubiak

8.00-8.45

19

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

M. Płóciennik

10.40-11.30

31

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

A. Głowińska

12.00-13.00

 basen

 Basen- nauka pływania

B. Pieczatowska

M. Żubertowska

13.35-14.20

16

Zajęcia grupowej terapii pedagogicznej- usprawnianie zaburzeń w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzykiem dysleksji

E. Wozniak

14.20-16.10

36

Koło plastyczne

R. Dziadek

14.30-15.15

biblioteka

Aktyw biblioteczny

B. Podgórni

14.30- 17.30

34

Zespół Wokalny „Wiolinki”-gr. młodsza + gr.starsza

H. Moroń

15.25-16.10

s. gimn.

Szkolny Klub Sportowy

E. Matyjasik- Pasek

16.10-17.40

5

Szkoła „Alfa”- zajęcia z języka angielskiego

Lektorzy szkoły „Alfa”

17.00-18.30

s. gimn.

Siatkówka dla chłopców

J. Dejewski

 

 

 

 

 

ŚRODA

 

Godz.

Sala

Rodzaj zajęć

Prowadzący

8.00- 8.45

23

Koło przyrodnicze

D. Błaszczok

8.00- 8.45

27

Zajęcia grupowej terapii pedagogicznej- usprawnianie zaburzeń w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzykiem dysleksji

E. Kulak

8.55- 9.40

12

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

W. Sieradzan- Lorek 

9.50-10.35

26

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

A. Paś- Gibes

11.40-12.25

23a

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

B. Leśniak

12.40-13.25

5

Koło szachowe

E. Winiszewska- Bafia

12.40-13.25

8

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

A. Mleczko

12.40-13.25

29

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego- kl. 5

B. Frąckowiak

13.30-14.00

23a

Indywidualne zajęcia z gimnastyki mózgu                   P. Dennisona

A. Mleczko

13.35-14.20

9

Warsztaty teatralne

Z. Mazur

14.30-15.15

15

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

A. Sojka

14.30-15.15

25

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego

Z. Mazur

14.30- 16.00

34

Zespół Wokalny „Wiolinki”- gr.starsza

H. Moroń, J. Moroń

15.30-17.00

s. gimn.

Zajęcia taneczne „Smile- mini„

M. Płóciennik

17.30-19.00

s. gimn.

Klub Karate

J. Piórkowski

 

 

 

 

 

CZWARTEK

 

Godz.

Sala

Rodzaj zajęć

Prowadzący

9.50-10.35

6

Zajęcia arteterapii

E. Hercel

9.50-10.35

 

34

Zajęcia grupowej terapii pedagogicznej- usprawnianie zaburzeń w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzykiem dysleksji

E. Wozniak

12.40-13.25

23a

Zajęcia z gimnastyki mózgu P. Dennisona

A. Mleczko

13.35-14.20

 

32

Zajęcia grupowej terapii pedagogicznej- usprawnianie zaburzeń w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzykiem dysleksji

R. Mruk

14.30-15.15

29

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. ang. kl. 6

B. Frąckowiak

14.30-15.15

19

Koło ”Młody odkrywca”

M. Żubertowska

14.30- 16.00

34

Zespół Wokalny „Wiolinki”-gr. młodsza

J. Moroń

15.15-16.00

23

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przyrody

E. Micherda

15.15-16.00

31

Koło informatyczne

Ł. Wolner

15.25-16.10

36

Koło przyjaciół zwierząt „Animals”

U. Wiraszka

15.30-16.15

5

Przygotowanie do I Komunii Świętej

A. Gajda

15.40-17.15

28

Koło misyjno- liturgiczne

B. Maj

16.00-16.45

31

Koło filmowe

Ł. Wolner

16.00-17.30

 

Koło modlitewno- liturgiczne

M. Borowiecka

17.00-18.30

s. gimn.

Siatkówka dla chłopców

J. Dejewski

 

 

 

 

 

PIĄTEK

 

Godz.

Sala

Rodzaj zajęć

Prowadzący

8.00-8.45

20

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

G. Lyska

8.55-9.40

12

Pracownia rękodzieła „Art.- Ins”

I. Gregorczyk

11.00-11.30

22

Gimnastyka korekcyjna- 2f

K. Ignacek- wysocka

13.35-14.20

18

Koło fotograficzne

M. Mleczko

13.25- 15.00

basen

Doskonalenie nauki pływania

W. Żyła

14.30-15.15

5

Koło języka angielskiego- kl. 4

B. Grzegorzyca

15.30-17.00

s.gimn.

Siatkówka dla dziewczyn

J. Musiał

17.00-18.30

s. gimn.

Koszykówka dla chłopców i dziewczyn

D. Gruszczyk