Skontaktuj się z Nami

Jesteś w: www.sp12jastrzebie.pl » Strona dla PracownikówZAWOŁANIE:

"Stań na wysokości zadania i osiągaj szczyty swoich możliwości"MENU:

» AktualnościSTATYSTYKI:


Przekazujemy w Państwa ręce zakładkę, na której z biegiem czasu znajdą się wszystkie ważne i interesujące Państwa dokumenty.Zaczynamy od regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom wnioski są dostępne w załącznikach do regulaminu.


15 grudnia 2015r.
Świadczenie świąteczne

Przypominamy, że wnioski o przyznanie bezzwrotnego świadczenia (świadczenia świątecznego)można składać w sekretariacie szkoły do 18 grudnia br. Wniosek do pobrania tutaj:

Wniosek o przyznanie bezzwrotnego świadczenia świątecznego


18 maja 2015r.
Wczasy pod gruszą

Informujemy, że wnioski o przyznanie bezzwrotnego świadczenia (dopłaty do wypoczynku: wczasów, kolonii, sanatorium, „wczasów pod gruszą)można składać w sekretariacie szkoły do 5 czerwca br. Wniosek do pobrania tutaj:

Wniosek o przyznanie bezzwrotnego świadczenia (dopłaty do wypoczynku: wczasów, kolonii, sanatorium, „wczasów pod gruszą)

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/ 2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 17.02.2015 r.
Zarządzenie Nr 1/ 2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 17.02.2015 r.

w sprawie: powołania komisji socjalnej ZFŚS


Zarządzenie Nr 11/ 2011
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 19.09.2011 r.

w sprawie: zmiany dat posiedzeń komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.


UCHWAŁA NR LI/653/2010
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.Zarządzenie Nr 7/ 2010
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 15.04.2010 r.

w sprawie: powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.


Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego
na pomoc zdrowotną
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki do regulaminu:

Wniosek o przyznanie bezzwrotnego świadczenia (zapomoga losowa, dopłata do imprezy, świadczenia świątecznego )

Wniosek o przyznanie bezzwrotnego świadczenia (dopłaty do wypoczynku: wczasów, kolonii, sanatorium, „wczasów pod gruszą)

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

Wniosek o przyznanie paczki dla chorego

Umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚŚ na cele mieszkaniowe

© 2004 - 2005 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu Zdroju