Skontaktuj się z Nami

Jesteś w: www.sp12jastrzebie.neostrada.pl » AktualnościZAWOŁANIE:

"Stań na wysokości zadania i osiągaj szczyty swoich możliwości"MENU:

» AktualnościSTATYSTYKI:8 kwietnia 2017r.
Podsumowanie obchodów Światowego Dnia Ziemi

  Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2017 poświęciliśmy tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej, czyli bioróżnorodności. Różnorodność gatunków gwarantuje równowagę w przyrodzie. Prawidłowe działanie ekosystemów, różnorodność łańcuchów i sieci pokarmowych. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza, które burzą tę równowa-gę. Zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Tematykę Dnia Ziemi poruszano na zajęciach koła przyrodniczego, zajęciach przyrody, zajęciach z wychowawcą. Przygotowano z tej okazji gazetki ścienne. W dniu 28.04.2017 r. dokonaliśmy podsumowania działań w ramach obchodów Dnia Zie-mi. Spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie: - zespół „Wiolinki”, kierowany przez H. i J. Moroń, zaprezentował piosenki o tematyce eko-logicznej, - koordynatorka obchodów D. Błaszczok przedstawiła hasło tegorocznego Dnia Ziemi "W kierunku natury" i omówiła znaczenie tego hasła, - artyści teatrzyku „Scenka”, którymi opiekuje się B. Pieczatowska, wystąpili z przedstawie-niem obrazującym i nakłaniającym do działań na rzecz ochrony przyrody, - spotkanie zakończył zespół taneczny „Smile” kierowany przez A. Kapustę. Dekorację wykonała R. Dziadek. Uczniowie na zajęciach zajęć technicznych wykonali, pod opieką U. Wiraszki, zabawki z ma-teriałów odpadowych, które wystawiono na korytarzu szkolnym.
© 2004 - 2005 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu Zdroju